אני זוכרת: חושך גדול וחם נוזל כהה עוטף אותי מסביב-מסביב ושקט אני מרחפת לאט נעים לי וטוב וצלילי מנגינות רחוקות נשמע ואהבה והיה שם צורך חזק לזכור כל דבר כי לא עוד הרבה זמן כי עוד מעט יבוא אור חזק ויגידו: צאי.