הוא הולך ברחוב כל כך גאה חזהו עטור מדליות לרוב הוא משלנו פרופסור ידוע מן הקצה השמאלי, ואלו מדליות של שנאה עצמית שקיבל במתנה בצורת דיבידנדים מפרובוקציות בקצה הימני והוא מחכה בוהה בשמיים חוכך ידיו בציפיה אני שואל: למה אתה דרוך ומצפה? הוא אומר: אני מצפה למדליה גדולה למעשה קיצוני הגדול ביותר מן הצד השני והנה אני מפנה מבט ופתאום רואה שלפרופסור הערבי, ההוא שנמצא ברחוב ממול. אין כלל מדליות ושלא תטעו יש לו פוטנציאל אני שואל אותו בעדינות: ולמה לך אין מדליות ביקורת עצמית? והוא אומר: אם תהיה לי ולו מדליה אחת קטנה יעלימו אותי באחד מנהרות המזרח התיכון