לקראת יום ההולדת עשיתי חשבונות, סיכמתי את שנותיי- בהתאם לנוסחאות הוספתי חברים החסרתי אהבה הכפלתי טעמים חילקתי בתחושה תיקנתי השברים עישרתי טעויות העברתי אגפים להשוות בין התקופות. לסיכום חשבון הנפש, התוצאה בסיום עוד שנה היא כי בין דקות הנצח, הזמן- הוא בר חלוף לא תמיד הכל מצליח אך יש לי עד אינסוף- לנסות...