בס"ד

 

כאשר מנסה אני

להיכנס לתוך היכלי

בנקל אני מצליחה

בדמעות,

בניגון,

בכאב,

בזעקה,

בצער

 

אך,

אם אנסה,

או אצטרך

להיכנס לתוכי

בהתחפשות,

בשמחה,

בצהלה,

ברון

כמעט ולא אוכל

 

ומכאן,

זועקת לה תפילה חרישית

לפני הכל יכול,

תן לי

יכולת,

דמעות,

דעת!

להתקרב אליך,

להתקרב אלי

בריקוד

וברינה.