מאום אינו מזיז לי – לא מים; לא אש!

איכפת לי רק מהדרך בה אַמִינֵנִי;

כל היתר אותי לא רָגֵשׁ.

 

בצדקת משנתי אני סמוך וּבטוח!

לא יָסִיטוּנִי מהמסלול לא שמאלה ולא ימין.

כל אשר תנועתי קדימה ינסה להפריע,

הִנוֹ סוטה ומין!

 

שום גנראל ושום שר  לי אינו אוֹטוֹרִיטָה;

הקץ לאליטות נשואות אף!

הפועלים – בהם החוכמה והצדק;

עוד תִיטֵה לזכותם כף!