מתהפכת. צד ימין, צד שמאל, על מה את חושבת? (על מי יש לך כבר לחשוב.) אולי על הגב, ננסה. מפספסת את הדברים הטובים, איפה היית כשכוּלם חיוּ, העולם לא יעצור רק בשבילך. 3 כפיות סוכר, (אם אפשר בבקשה.) אפשר בבקשה קצת מנוּחה? קפה או חלב? שחור או לבן? למה כל כך הרבה שאלות. אם לא תשאל לא תדע לא תרצח לא תגנוב לא תענה ב רעך עֶד שָקר. בוקר טוב, שוּב. לכבות את האור? לזרוק את השעון? (הוא מתקתק- אולי זה מפריע.) אולי חלב. הרי גם ככה יש לנו ארץ חלב דבש זבה. יש גם סוכר, 4 כפיות אם אפשר. (מופרעת. זה לא יותר מידי?) שנתך שוב מופרעת. המנורה הקטנה הִבהבה- אולי יהיה קצר עוד מעט. בטן, גב, עם כרית, בלי מייחלת לקצר. קצר במחשבות אולי יותר יעזור? אבל על מה כבר יש לך לחשוב. על מי.