המורים! אל התפשר לכם! מנתיב – מאבקכם, אל תסוגו. מול סכינו של הגוזר, תעמודו איתן! עד הניצחון המלא, ברוחכם תִשגוֹבוּ!