. "גאולה" מול "געולה"
כנסת ישראל חיה את המתח של הקצוות "גאולה אל מול געולה".
"כי גרים ותושבים אתם עימדי". מדוע הלשון הכפולה גם "גרים וגם תושבים בהתייחס לפתיח : "כי לי הארץ" משום שאחיזה בארץ ונטישה ממנה לעולם מהקב"ה המוציאים לפועל לעולם אינם אלא שליחים עלובים .
אך הם לא העיקר להתייחסות .
ואם לא די : "אתם עמדי" למה לא הביטוי הפשוט "עימי"
אלא דווקא בכוונת מכוון "עימדי" גם "עם" וגם "די"
פעמים מגורשים כגרים ופעמים תושבים בעלי זכות "אחיזה".
הנה כי כן טעות נוראה אתם עושים שאת חשבון הנפש אתם עושים עם אנשים במקום עם ה')
 
מה דך
. אוי לכם !, שאתם נוטלים "מקומו" של מקום 
מי שמריח ביראת ה' מבין גאולת הקץ מה מהיא.
שהיא שונה מכל "גאולה" מוכרת .
בגאולה זו שני מגרשים הינם בלעדיים להשגחה: ירושת הארץ והחלפת לב העם הזה לשמירת תורה ומצוות שנאמר ציון במשפט תפדה ואין משפט ביחס לציון אלא לאלוקים. המגרש היחיד שאנו מופקדים עליו : "ושביה בצדקה".
והנה במשפט שמיים של ניסי ניסים ניתנה לנו בששת הימים עיקר ארץ ישראל וירושלים ובגלל שנטשתם מגרשינו מגרש הצדקה והשגתם גבול במשיחיות מזויפת ומתפרעת ניטלו מאיתנו חלק מאותם חבלים.
ואם לא תתעשתו גם השאר ימוג מאתנו
אל תניחו לנערים להוליך אל עבר פי פחת
 
עוד לענין מקורות
"ונביא לבב חכמה",
שלעת הגאולה הנבואה תנבע מהחכמה. - הזה אינו מקור
"ומלאה הארץ דיעה את ה' כמים לים מכסים".
האין זה מצביע על תהליך שבעת הגאולה מפלס המיים של הידע ילך ויגבר.
לכן על פניהן טענותיך מגוחכות כי לענין הגאולה אין לנו כביכול אלא מה שחכמינו חזו לנו אז וכי אנו לעולם שבויים בכך.
אל תכעס עלי אבל כל מעייני זועקים כי זו איוולת והיא אשר גם מסבירה את הבוקה והמבולקה שמאמרך רק ממחיש אותה.
בסחור סחור הרעיוני הנשקף ממנו
ואין זה סוף המקורות
 
אני מנסה רק לגרום לך לחשוב להבנות מהספק....
ואני יודע שאין לי סיכוי. בגלל כל אותם מקורות שמנית שחלקם שגויים [ גם משה רעיא מהימנא טעה] וחלקם מפורשים באור שאינו נכון . יום אחד הסמינר הזה יתקיים
עזוב, בינתיים תהיה אנטלגנטי ומעט ספקן. אין אמת מוחלטת בכיסו של אף אדם .
אף על פי כן תזכור מה שאמרתי לך שאתם עומדים לרגש עלינו אסון בגישתכם כלפי הממלכה ואחינו ה"רשעים"
וה' יעשה הטוב בעיניו
 
הסכת ושמע
אינני דמגוג ואף אחד לא שטף את מוחי
יש לי את מנימום במטען השכלי שאני נושא לעשות את האבחנות שאתה מדבר עליהם . אתם חיים בהוויה נוראה של טעות לא רחוק היום שתווכחו בטעותכם אין כל חילוק כיום באתחלתא בין ארץ ישראל עם ישראל ומדינת ישראל . מי שאתה מברך אותו שלוש פעמים ביום "גואל ישראל" הוא אשר ביכר לא לסמוך על "גואלים" חרדים והטיל את המשימה על ציונים חילונים יום אחד כשתבשל העת ואתם תתבגרו אחרי שתמשיכו לטעות ולתעות ותביאו עלינו גם עוד התנתקויות ופילוג משסע בעם הזה סליחה לא תהא בהשגתכם.
אתם שלא טעמתם טעם גלות מה היא אין לכם את מנימום הכושר להעריך את ה"יש" הגדול שזיכנו הקב"ה ולהכיר לו טובה על כך עם כלל ישראל בשמחה ובטוב לבב
 
נלאתי יותר ממך
עזבי את הציונים הרשעים והכופרים.
הרי מבחינתך מדינת ישראל מימלא לא קיימת
ועכשיו אני מתחנן בפניך להתמודד עם השואה הנוראה.
האם גם את זה הביאו עלינו הציונים ה"רשעים" או שמא דווקא כל אותם אדמורים שאת סוגדת להם ואשר לא אפשרו לצאן מרעיתם לשמוע ל"קול התור" ולעלות לארץ בעוד מועד וכך להנצל מהמשרפות

אגב הקב"ה חוגג את יום העצמאות כמו שהוא לא חוגג אף מועד אחר ואם באמת אהבת ארץ ישראל בוערת בעצמותיך כל עץ וכל רגב בארץ הקדושה הזו היו משדרים לך אהבה חגיגה ותקוה
היית מזהה בהם את "עיני הקב"ה המחייכות  
 
לשווא בוקה ומבולקה
מה כל כך קשה להבין ולעכל כי הקב"ה בחר בכוונת מכוון בישות מדינית חילונית דווקא על כל מגרעותיה המובנות ובעיקר שאין היא מתנהלת לפי שעה על פי משפט התורה.
והכל מפני שבעיני הקב"ה בשלבי האתחלתא האתגרים הינם שונים מאלה שאנו נוטים ללהג ולהתלהב מהם.
בעיני הקב"ה בשלב זה לא חשוב אם כולם שומרים תורה ומצוות או שהפומביות של הפרהסיה הציבורית הינה זכה וטהורה.
החשוב הוא וזה ניסיונינו הקשה ביותר עד כדי מבחן של קידוש שם שמיים שנבחר לעת הזו והוא אחדות ישראל בכל מחיר.
זה המבחן העליון שכולנו מתברברים ובורחי
 
 
 
אוי לנו אם נפצל את החגיגה
בבקשה אל תשעו לדברי הבל ואל תתבדלו מעדת כלל ישראל בטענה הנואלת כי כביכול מדובר בעדה רעה. יש ערך עצום לחגוג עם כלל ישראל כאחד.
שהרי כאמור מבחנינו העיקרי הוא בדרך לגאולה השלימה הינו :
אחדות כלל ישראל באשר הם.
אם היינו עומדים במבחן זה והיינו מבינים כי עיקר האנרגיה מנקודת השקפה זו צריכה להיות מתועלת לעם ישראל וטיפוחו חברתית וערבותית, לא היינו חווים חבלי גאולה קשים של גירושים והתנתקויות .
ואם נמשיך להתברבר בדילמות שמאמר זה דש בהן, ארץ ישראל היא אשר תקיא אותנו מעוד חבלי ארץ