האלים רועמים כשאני פושט חולצתי מעליי
אז נחשף חודה של מחט
ושחרית של התבוננות
מגלה טפחי אמונה.

(חנוכה שמח. מסין)