בינתיים,

פלורסנט אחד דופק כמו שצריך

ותנועת הצליל ענוגה מכל

יונה מקשקשת את המח שלה

כמו שני ביצים במחבת היחסים

ויש מקום רהוט, לְסֶפֶר

מתאים.