בס"ד.

 

 ברחוב של ילדותי

 הזקנים ההם כבר אינם

 הזקנים של היום

 מדברים בזקנה אחרת

 מדדים בקביים חיים

 של עובדים

 זרים

 

 והילדים גם הם

 לא ילדים

 לא מטפסים על עצים

 הולכים שפי כיחידים

 כחצים שגורים

 מלהגים בשפה אחרת

 לא מובנת

 חלולה בריק

 דיגיטאלי

 

 רק פה ושם

 נותרו עדיין מספר

 בתים שפופים

 המספרים משהו

 מהסיפור ההוא

מכונסים  ביראה

 מאימת עצי הדקל הגבוהים

 של העריה

 המאיימים גם עליהם

 בהמתה של

     חסד