בס"ד

 

 כאן בספסל הזה,

אל מול הנוף המדויק להפליא,

 בין שקיעת אור החמה ,

השמש בדימדומיה.

 ובאורה הקסום,

 היא עוטפת אותי

מרוממת אותי

באותו אור נשגב עליון המאיר לתוך נפשי -

אותה שמש שמקיימת את רצונך המלא בדיוק.

 השמש כשמה היא כך משמשת מאורך העצום והנשגב

  ה´

על כל יושבי הארץ

כמו זו השמש המאירה על כל אדם אשר הוא כוכב המאיר בפני עצמו

המקבל הכול ממך בורא עולם,

אבא שלי!

מלכי אהובי,

אנא! מלא  לנו לעמך הנבחרים

 את הארץ בשפע טוב ומבורך

 "באורך נראה אור.."