גם כותל של דמעות

כן, ההוא שבאים אליו לבכות

לשתף, להתחנן

גם הוא צריך לפעמים

שיקשיבו לו

שיבכו איתו

שיהיו שם בשבילו

גם כשהוא מעמיד פנים

של כותל...