סיכום תקופה

התחלה חדשה

שכול אובדן

כאב ושמחה

בערבוביה

 

ומחשכת הליל

הנוראה

ומאפילת המוות

הדומייה

צומחת ועולה

נשמה חדשה

 

ומנשמה זו

טהורה

אפליג הרחק

הרחק ממך

אתה המלח*

בעל

פני מלאך

אני האור*

שנגנז בצילך

מתפשט בבטחה

בדרכי

חזרה

 

 

* "המלח והאור"- שיר שנכתב כאן לפני זמן רב כשעדיין היה אדם.