ויותר מהכל אני אוהבת אותך יותר.

 

יותר מהשמיים ויותר.....

יותר מכל אשר למענו כדאי למות,

ויותר מכל אשר למענו כדאי לחיות.

 

ויותר מהכל אני אוהבת אותך יותר.