השתיקה
המעגלת בי חיים
של טרם היוֹת
יש בה מלאך
והוא יסטור על פיה
כדי שלא תשכח
את העצמה שבמים
את יופיו של החושך
את האינסוף המקופל
ברחמי.