כאש עצורה בעצמות קנאה סתמית וודאית מעניקה לו את כל התכונות שאתה רחוק מהן. ונכסף אל עצמך דרכו.