שיער שחור כליל צח
ניצוצי עינייה
מסנוורות
פניה כגשלג
עטוף בקרני השמש
זורחות
מבט תמים
חיוך עצוב
בין סמטאות העיר
לה מתהלכת
נערת הפרחים
בידיה הרועדות
זר בצבעים
במבטים לכל עובר
שאולי מישהו יבחין בה
בקול שברירי
פרחים גברתי
פרחים אדוני
השמש עוד רגע
תשקע
הנערה
עדין לא איבדה את התקווה
לפרוסת לחם
אלוכי תרחם
נושאת בליבה תפילה
הערב ירד
עטוף בגלימה שחורה
העננים התאספו מעליה
הקור דוקר בעצמותיה
הרחובות התרקנו
השקט מצא לו סביבה מקום
אלוכי תרחם
נושאת בליבה תפילה
לפינה חמה
לעבור עוד לילה בודד בחייה