עוד לא שקטה מהפכנית הרוח!
אש אוקטובר החדש במלוא העוצם תזרח.
המון עשוק ומדוכא, יפרוץ בזעף;
מטח אוורורה בסער יִטחַ.

ארמונות העשירים לידי כלל יַעֳבוֹרוּ!
רַעֵב וּמזה ללחם חוקו יזכה.
ימי המהפכה לא תמו!
אוקטובר, בלב כל יחיה!