בחוץ

הוא כורך את זרועו סביב מותנה

 

מחמם את ליבה היא מרגישה רצויה

 

וחיוך מרוצה על פניו

 

: מהווה נחמה לנפשה שהנה

יש אדם שאני עושה מאושר

אולי בכל זאת אני טובה

 

ומבט מזמין בעיניו

לא לה