בשתיקתך

שירי לי ארצי

על פריחת אביב,

וציוץ ציפורים.

צחוקם של ילדים,

וזרימתם של הנחלים.

שירי לי על שקיעת החמה,

וזריחתה המתחדשת.

שירי בכאב

על בנייך שבשבי האויב

ובשמחה,

על גשמים שירדו בברכה.

שירי לי ארצי את שירתך,

שירי לי ארצי בשתיקתך...