מה שונה שירי היום,

מאלף מילותיי.

מדוע בכתבי את זאת,

קדרו עבי שמיים.

האם מילים פוגעות יותר,

מחץ בוער באש.

ואיך הלב בן רגע,

מסוגל להתנתץ?