והכל מת פרק בי. הכ אב ה דמ מה האִלמ ות האַל מות ה אלִמות העלממות וצריך להמשיך וללכת. להתבגר, להתגבר אין נשימה ואין מקום להת עלם, להת נער להת, פרק