סתם .

-

(על קו)

(תמיד)

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה