היית מוכרחה ללכת

אך במרוצת מנוסתך

טלטלת ענף מעץ אבות

ופרי שטרם בשל

לא רחוק

נפל

והמשכת.

כי האדם חיית השדה.

וכשחזרת לחסות

בצל עץ הדעת

הטוב,העבות

הבחנת לפתע

בגדם שהותיר אחריו

פרי קטן

שטרם בשל

כי האדם עץ השדה