מפליגה למרחק

אוספת את כל שברייך את כל רסיסייך דמעותייך.

אורזת את עברך לתוך השק, ומפליגה למרחק.

יש בך משהו נסתר,כך הוא אמר.

יש בך ניצוץ מואר מעבר דלת,

יש בך אהבה אחרת.

מפליגה למרחק רוצה לשכוח את מה שכבר נמחק.

רוצה לזכור את האור את הימים שהיית כציפור.

אמרי לו שאת אוהבת,

אמרי לו שאת עוזבת.

אמרי לו משהו שלליבו בקט ,

ייתן מעט שקט...

אוספת את כל שברייך את כל רסיסייך,דמעותייך.

אורזת את עברך לתוך השק ומפליגה למרחק.