הו אלוקים

אתה האל הגדול

בחוכמתך יצרת ים

ובצלמך בראת את האדם

הו אלוקים

ריבון עולם אל עליון

יצרת לנו גם מציאות וגם חלום

ואנחנו עוד נגשים את השלום

אלינו יבואו ימים טובים

נפתח את החלון

ונשלח אלפי ציפורים

אל האופק המאדים

 
הנה הם באים ימים טובים

נביט מן החלון ונראה

כמה כחולים הם השמיים

ננוח על המרפסת

נפליג בים של שקט

נחכה ביחד ליונה נאסוף את שברי הסערה
 
הו אלוקים

אתה המבין בכל

איך השארת לנו זכרונות

מן האתמול

פנים נתת לכל אדם

בראת יבשה ומים לכולם

יחד נקום ונשאיר את העבר

ביחד נתפס עד ראש ההר

עד שיבואו ימים טובים

ימים אחרים

 
הנה הם באים ימים טובים

באופק נגלית נחמה

כמה יפה היא האדמה

מפרייה ומטובה

לא נבכה על האתמול

לא איבדנו את הכל

וממך יבקש כל אדם

לתת קצת שקט לעולם

ולנו תגשים את החלום

ריבון עולם העושה שלום
 
 

©  כל הזכויות שמורות לאלי משעלי