נוגע לא נוגע
פוגע גם פוגע
אוהב יקר
אויב וזר
כל כך מוזר
ועם זאת מוכר


 
אל תיגע
אל תיגש
אל תתחנן
האהבה תחזור 
תפעם ביננו
בדרך שלה
במילה 
ובחמלה 
כי יש לה
שעון משלה
שמחוגיו סובבים
בין צירי הזמן
שהורכבו 
בין כיכר השמחה
לכיכר הכאב
 
בחנותו של שען הלב