יהמו רעיונות לבבי כגלי ים רוחי תתחולל בקרבי סופה וסער עתים תבל ומלואה וכל הקיים תחזה נפשי כאויב נצב שער. ויש אשר ינעימו השעות בקצב שובה ונחת כמיתרי כינורות ונסו מרוחי יגון ועצב ולא תהיה נפשי כרואי שחורות. אחת ידעתי נאמנה וישקוט לבבי כי מאת היוצר לא תצא הרעה ואך אל הטוב משושי גם מכאובי כי מאתו כל בכל עת ושעה.