על פסגת עיר דוד

יש מקום קר ומפחיד

שם יושבים המושחתים

חורצים גורלות של אנשים

ולא מתחשבים

בזקנים ובחולים,בילדים הרעבים

מדושנים ועגולים

כמו אפסים, בעצם

למה כמו?

 

קומו אחיי האמנים

השחיזו עטים משוררים

מתחו מיתרים זמרים

יחד נזעק זעקת המיואשים

נשמש פה לאומללים

שלא יכולים

שאותם אף פעם לא שומעים

 

נצליף בהם עם כל מיתר

חצי מילים נקלע

נגיר דמם

בכל מדיה בכל אתר

בואו נלחם

נעשה ונצליח בעזרת השם