שיר שמתנגן מונע מלהתנוון נוגע (ב)רבדי השקר קורע את חוטי הנפש בונה מחדש מתסיס ומרעיד מיתרים מרים ממצולות ממצולותיי כשהניגון הנכון מגיע בזמן הנכון