לאוטובוס מקפלוויק עלתה כמו דמות עולה באוב מבט עיניה המבהיק השחיר בתוך עולם זהוב אמרה: אתה מישראל ! אינדירה גאנדי, מה שלומה ? יסלח לבורותי האל, בואנוס איירס עיר קסומה ? והוא הגיב בצחוק נמהר בתוך אדי האלכוהול רשמה כתובתה על דף נייר תבוא אם אתה רק יכול... ---- ובבואו אל פיורד התכלת בתום שבועיים בגפו הקיש ברטט על הדלת "היא כבר מזמן לא גרה פה"