3.
ואיך אעזור לך להביא
ילדים
הדי פיצוצים וראש נערף

פיצוץ אוכלוסין
סיבות מטאבוליות מונעות גז
מתפזר בחלל.

2.
צוארך התפוס שוחרר
רוח חמה
חלון נפתח
בַּמֶה אטפל בך עכשיו?

1.
מַנָאל. משפחת כּמָאל
תפוס פה תפוס
להרים את הראש וּבכלל.

חמֵם. תן מִמְעט המגע
תיגע, שארגיש
אתה כאן האיש- טפּל!
ברגיש.

4.
הלכה. גם תחזור
ואיך אעצור את ההד שאומר
לא בידךָ
אתה- תעזור.