היום אני בן עשרים ותשע
נכנס לשלושים
מפזר אבק דרכים מעליי
חושב מכאן, מה עושים.

מתהומות המחשבה אליי ניגשת
מניחה על כר ולוחשת
בן שנה, שכחת? ונרגשת

לקול אהבתי.