גם אני רוצה להיות

חתול נח לאות

שהשמש מכרבלת.

לישון צמוד-צמוד לאדמה

ולהתעורר לקול רגל מן מהשוק

למצמץ מול שמיים

ולהתמתח לאט.