בעיניים פקוחות

וחיוך בלי מחר

ארים כוס לחייךָ

אלוהֵי המקרה העקום, הסתמי

שהצליב בין אבי לאמי

ובהרף תשוקה

כעפעוף של נצח

קרעני בצלמו הנקלה, המגוחך

מן האֵינִי

סיבתי תכליתי

תכליתי סיבתי