תודה, להוא ששמע את הקול, תודה להוא שהגשים מעט, לא ביקשתי הכל. תודה, שעזרת לי להוציא אותה מסבב מחשבות אינסופי... שהצלחת לי לגרום להיות כמעט שלם עם עצמי. עדיין חושב עליה, לא אשקר לעצמי ולא לעולם. ולא, לא הכל נראה מושלם. עדיין קצת בודד, הולך לבד לישון, אמנם לא דרך שלמה חציתי, אך בוודאות, צעדתי את צעדי הראשון. הראשון בדרך לחופש, לנקיון נפשי, ליכולת להיות לבד, מאושר עם עצמי. קצת פחות חושב עליך, קצת פחות רוצה לשנוא. נכון, עדיין מעט קשה בלעדייך, עוד מעט, כן, גם זה יבוא... לנועה.