דמייני את המילים האלה נוגעות בך לאט לאט וברכות כמו רפרוף נשיקה על שפתייך נשיקה שמתהדקת ונעשית עמוקה יותר אני אוהב אותך!!