לו רק ידעתי

לו רק ידעתי להיות כמו הנחל.

שזורם ישר קדימה,ואין הוא מסתכל אחור.

לו רק ידעתי להיות כמו העץ.

ששואף תמיד כלפי מעלה,ואין הוא עוצר.

לו רק ידעתי להיות כמו הים.

שמקבל הוא מכולם,ואין הוא מרגיש מלא.

לו רק ידעתי להיות כמו הסלע.

שעומד על שלו שותק,ואין הוא מתבזה.

לו רק ידעתי להיות כמו הפרח.

שנותן הוא את כל כולו ואין הוא נותן את קולו.

 

לו רק ידעתי...