הנה זה לומד בארבעת הטורים, מרים ספרו להתגונן מהצרורות; הטור מחורר וגם הוא איננו בן החיים.

הנה זה נורה פעמים רבות, הצורר עובר קדימה, אך הוא ממרר בבכי; חוזר המנוול ומוודא הריגה.

הנה זה מכה המחבל בראשו, עם גמרא כבדה אשר בידו; חמת המנוול גברה וספרי השו"ת נקברו מחמת הדם הרב.

הנה זה בורח מאיש מדון, רואה שב שמעתתא שנפל מידי בורח אחר; בעוצרו להרים הספר  קופחו חייו.

 

הנה זה –

ישמע קול הדם הזועק מן האדמה, 

יאזור חלציו כאיש מלחמה,

ובמהרה בימינו ינקום נקמה.