הבדידות מעיקה

והכאב קשה מנשוא,

בחיים הממשיכים קדימה

ללא מטרה אמיתית.

 

הבדידות מעיקה

והכאב קשה מנשוא,

כשאישה אינך מוצא

להשלים החוסר שבך.

 

הבדידות מעיקה

והכאב קשה מנשוא – 

והפתרון ידוע הוא לכל...

 

צריך להתחזק בהכרה הברורה

שהנעשה עמך הוא חסד,

גם אם אינך מבין זאת.

 

ואז – 

הבדידות לא תורגש

והכאב ישכח כליל,

כשתפנים את האמת,

כשתתבונן בהשגחה הפרטית.