אלוקים רציתי לשיר לך שיר

להודות להלל לשבח

שנתת לי חיים נפלאים

שעשית אותי שמח

 

אלוקים רציתי לשיר לך שיר

על הים על החול על הרוח

שהשארת פורח את שדה הפרגים

בו יצאתי אליך לשוח

 

אלוקים רציתי לשיר לך שיר

על השמש ששבה לזרוח

על עולם כה רחוק מאורך, אלוקים

חנון המרבה לסלוח

 

אלוקים רציתי לשיר לך שיר

להתפלל ואליך לברוח

מכל הצרות ומכל הפחדים

לשען עליך, לבטוח

 

אלוקים רציתי לשיר לך שיר

מאוצר מילי הדלוח

לפרוט לך שיר באקורדים פשוטים

על מיתרי ליבי הפתוח

 

לא ידעתי אם תאהב את המילים

המקצב, הסגנון, עם או בלי חרוזים,

הוא קצת תינוקי , רדוד, מטופש

מחר אשיר לך שיר חדש