בסיעתא דשמיא

באהבתך

השקיתני יין

באהבתך

דעתי פרחה

באהבתך

ידעתני

באהבתך

התוכל הובילני

באהבתך

התוכל למלאני

אהבתך,קיצרה ידך

אהבתך,שרפה הודך

אהבתך,שבתה כוחך

,וכוחי

.גם הוא נשבה באהבתך