בסיעתא דשמיא

אלומת זכרון

נוגעת

בשכרון

חושיי וכאביי

נעורים באחת

.חשבתי הלך ופחת

 

אלומת זכרון

עוטפת

חזיון

רעיוניי ומחשבותיי

מאוחדים לבטח

.החטיאו לפתח

 

אלומת זכרון

חונקת

עוזבת

חסרון

רגעיי וטעמיי

מורגשים היטב

...הקשב