מיופיו של סתיו
את שזירת האהבה נפתח
אהבה טהורה
והכל כמעטפת לה

דלדול העלה
את תכונתינו ימלא
נצעד לתוכיותינו
כי אין בילתנו

והאהבה תתמלא מהתכנסות הסתיו
ותמשיך להאיר לימי אפילה