בסיעתא דשמיא

האדם הוא עולם קטן

האמנם

עולמך שלך עוצר

דבר לא יוצר

לא מסוגל בשגרה

עומד מן הצד כרמיזה

זאת הנקודה

-ומסביב

הכל אביב

סובב סביב

ממשיך קדימה

מבטו מרים

רואה עתיד

לא מביט אחור

..לא ניצב כמלח

 

ואני בדמעותיי

מנסה הביט קדימה

-ובכל זאת גופי אינו נע

...והנה הוא ניצב כמלח