שמרנו אל משנאה עצמית מסילוף אמת מהשוואות אומללות מבורות עצומה כי דוקרות הן כמדקרות צורבות בפצע הפתוח זורות בו מלח גם לאחר דורות רחם עליהם מיום זיכרון זה עד יום זיכרון הבא, החונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה