הציונות, חדל להשתין על הארץ!
סרחונך חוֹרֵא וּמַחֳנִיק.
זכרי את עוולותייך! די לבאר-ההמונים להוריק.

לרוב יהדות-העולם אל הציונות אפס-קשר;
הציונות להם סכנת-נפשות.
כמה שהוגי-הגיהינום הציוני לחרבן ימשיכו,
דרכיהם לא תהפוכנה צודקות.

די להתכחש לאחריות לנכבא!
באצטלת-הדמוקרטיה די להתיפייף.
די לזיין לאנשים את השכל;
גם ליהודים, גם לפלסטינים נמאס להתקרקף.

קולות המאבק לאחוות-העמים נשמעים ברקע;
יותר ויותר בעלי תבונה אומרים: לא! לציונות.
המדינה הציונית הנה אפיזודה חולפת;
ינותץ פולחן-הגזענות!

הציונות, בוֹשִי לך על רִשְעוֹתַיִיך!
פִשְעֵך רודף פשע; חַטָאֳתֵך חֵטְא.
לא לאפלייה בחסות החוק; לא לגזל!
הדוגמא הציונית איננה מופת!