שעון מתקתק תקתוקי סרק את הזמן השותק במרחב הנסדק את נקיון הספרות מרבב ומחטא מאיים הוא לכרות כבמלאכת שוחט כיקיצת בלהות מתנומה עמוקה ממתינה לבאות- הדממה הדקה איך נוכל להסכין לציות מחוגים החותך בסכין רגעים נמוגים ? איך נחבוק הזרועות מול הזמן התליין ועינינו רואות בעלות הקרבן ?