לו אהבתי אותך כמובן מאליו איך הייתי נותן נשמתי לך ? איך הייתי נותן את לבי לך עכשיו לו נתתי הכל לכתחילה ? לו אהבתי אותך כבאחד הסרטים מה היה אַחֲרֵי סוף הסרט ? מה היה לך מלבד הבזקים מועטים מזירת הצילום המופקרת ? לו אהבתי אותך כאחד האדם איך הייתי נותן את חיי לך ? איך הייתי מפקיד את היום שקדם רק אצלך למשמרת הלילה ? ועל כן מילותי כה צנועות, הן תדעי אך בדם לבבי רשומות הן כי אהבתי אותך כבשר מצלעי ולא כשליפה מהמותן